Modernizacja Infrastruktury pod powierzchnią dróg. - apteka7dni.pl

Modernizacja Infrastruktury pod powierzchnią dróg.

Wiele inwestycji związanych z rozbudową miast podlega ścisłym przepisom o wykonywaniu prac w istniejącej już zabudowie. Należy wykonać stosowne podłączenia przewodów i rur bez strat dla wybudowanych już dróg i ścieżek rowerowych. Powoduje to komplikacje przy projektowaniu nowych przyłączy.


Sposoby wykonywania przecisków


Rozwiązaniem tego problemu są przeciski pod drogami. Ta technologia pozwala na wykonanie miejsca na lurę lub przewód pod powierzchnią drogi bez wpływu na strukturę konstrukcji takiej infrastruktury drogowej. W ten sposób można rozwijać sieć instalacji miejskich bez potrzeby wykopów i zatrzymywania ruchu kołowego. Specjalna maszyna wykonuje odwiert w określonym kierunku, jednocześnie zabezpieczając go rurą osłonową. To zapobiega zasypywaniu wykonanych otworów oraz ułatwia późniejsze prace modernizacyjne. Sterowana komputerowo maszyna drąży wyznaczone przeciski pod drogami pod dowolną średnicę rury. Prace takie należy zlecać odpowiednim firmom, aby nie doszło do uszkodzeń już istniejących rur i przewodów pod powierzchnią asfaltu. Podczas prac w mieście specjalne mapy pokazują układ istniejącej infrastruktury i wskazują miejsca niebezpieczne.


Zastosowanie metody przejść pod drogami


Metoda jest uniwersalna i można ją stosować do wielu różnych potrzeb związanych z infrastrukturą i siecią informatyczną. Przeciski pod drogami można używać do podłączania do wodociągów nowych nieruchomości lub do prowadzenia prac rozbudowujących już istniejąca sieć wodociągową. Zaleta takiego rozwiązania jest czas prac oraz brak konieczności wykonywania innych prac ziemnych. To oszczędza dużo czasu i kosztów dotyczących wstrzymania ruchu. Powstałe podczas prac są zabezpieczone przed ściskaniem przez zastosowanie rury osłonowej. W ten sposób miasta mają możliwość uzbrajania terenów inwestycyjnych o dodatkowe media bez koniecznych dużych prac ziemnych oraz kosztownego przywracania do stanu używalności dróg. przeciski pod drogami mogą być oferowane przez firmy zewnętrzne tak, aby samorządy nie musiały finansować takich maszyn ze swojego budżetu.

Słowa kluczowe:przeciski pod drogami,