apteka7dni.pl

Modernizacja Infrastruktury pod powierzchnią dróg.

Wiele inwestycji związanych z rozbudową miast podlega ścisłym przepisom o wykonywaniu prac w istniejącej już zabudowie. Należy wykonać stosowne podłączenia przewodów i rur bez strat dla wybudowanych już dróg i ścieżek rowerowych. Powoduje to komplikacje przy projektowaniu nowych p...